Arkivplan.no

Arkivoversikt Kvitsøy kommune

  Utskriftsvennlig versjon

Oversikten under viser hvordan kommunens ulike arkivdeler er sortert, eller hvilke ordningssystemer de er organisert etter. Klikk på aktive lenker for å komme videre til nærmere beskrivelse av den enkelte arkivdel.

Arkivdel

Digitalt system

Historikk digitalt

Ordningssystem

Fysisk plassering

Gjeldende rutiner

Sakarkiv

Public 360

ESA
ESA Kontor-2000

K-koder 2020-2023

Fullelektronisk

Saksarkiv
Innsyn og utlån
Postlister

Personal

Public 360

ESA
ESA Kontor-2000

Navn, fødselsdato

Fullelektronisk

Personal

Eiendom

Public 360

ESA
ESA Kontor-2000

Gårds/bruks nr

Fullelektronisk

Gårds/bruks arkiv
Matrikkelbrev
Skjøter
Egenerklæring konsesjon

Planarkiv

Public 360

ESA
ESA Kontor-2000

Plan ID

Fullelektronisk

Planarkiv

Elevarkiv

Public 360

 

Navn, personnummer

Skolen, sekretærkontor

Elevarkiv

Barnehagebarn

Public 360

 

Navn, fødselsdato

Fullelektronisk

Barnehagebarn

Pasientjournal sykehjem

Gerica

 

Alfabetisk på etternavn

Fullelektronisk

Pasientjournal sykehjem

Pasientjournal legekontor

CGM journal

WinMed

Alfabetisk på etternavn

Fullelektronisk

Pasientjournal legekontor

Helsekort (Fødselsepikrise)

HSPro

 

Alfabetisk på etternavn

Fullelektronisk

Helsekort

Klientarkiv psykisk helse

   

Alfabetisk på etternavn

Fullelektronisk

Klientarkiv psykisk helse

Arkiv for interkommunale samarbeid

   

Se nærmere for hver arkivserie

Se nærmere for hver arkivserie

Arkiv IKS