Arkivplan.no

Arkivoversikt

Punktet gir en nærmere oversikt og beskrivelser av de enkelte bestanddeler i arkivet i Kvitsøy kommune, og hvordan de ulike arkivdeler er organisert. Punktet gir også beskrivelser av tekniske data til elektroniske arkiv- og fagsystemer mv.

Laster...