Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivordninger ved IKS og kommunale samarbeid

KOMMUNALE SAMARBEID

Kvitsøy kommune har kommunale samarbeid med nærliggende kommuner om enkelte tjenester. Disse er:

Lyse Energi A/S

Skatteoppkreverfunksjon (Stavanger kommune)

Barneverntjeneste (Randaberg kommune)

Krisesenter (Stavanger kommune)

IKT (Randaberg kommune)

Helsesøster/jordmor (Randaberg kommune)

PPT (Randaberg kommune)

NAV (Randaberg kommune)

Lønn (Randaberg kommune)

Bibliotek (Randaberg kommune)

Landbruk (Sandnes kommune)

Legevakt (Stavanger og Hjelmeland kommune)

Legevaktsentral (Stavanger kommune)

Voldtektsmottak (Stavanger kommune)

Voksenopplæring (Stavanger kommune, JLS)

Øyeblikkelig hjelp/akutt seng (Randaberg kommune)

Psykolog (Randaberg kommune)

Byggesaksbehandling (Stavanger kommune)

IKS

Kvitsøy kommune har interkommunalt samarbeid med følgende:

IVAR (vann, avløp og renovasjon)

Interkommunalt arkiv Rogaland (IKA)

Rogaland brann- og redning

Rogaland revisjon

Rogaland kontrollutvalgsekretariat

Interkommunal beredskap mot akutt forurensning (IUA)

ARKIVORDNING VED IKS OG KOMMUNALE SAMARBEID

Den kommunen som etter inngått avtale om IKS står ansvarlig for tjenesten, skal også opprette og føre arkiv etter gjeldende lover og forskrifter. Dersom arkivet er avsluttet og skal settes bort, skal arkivet overføres til Kvitsøy kommune for bortsetting på kommunehuset. Ved overgang fra et kommunalt samarbeid fra en kommune til en annen skal arkivet overføres til den kommunen som overtar tjenesten.

SELSKAPSAVTALE

En avtale om å sette ut tjenester eller en selskapsavtale for et interkommunalt samarbeid skal inneholde bestemmelser om arkivansvar, bortsetting og deponering.Når kommunen inngår selskapsavtaler i interkommunale samarbeid skal det fremgå av avtalen hvilken enhet som har ansvar for å opprette og behandle arkiv, samt rutine for bortsetting av arkivet.

VED OPPHØR AV IKS

Ved avslutting av vertskommuneansvaret periodiseres og avsluttes arkivdelen i henhold til rutine for periodisering og avslutting av arkiv. Arkivet overleveres til Kvitsøy kommune for bortsetting på kommunehuset.

Laster...