Arkivplan.no

Arkivserier

Punktet gir en samlet oversikt over alle kommunens papirbaserte arkivserier. En arkivserie er en del av et arkiv som er ordnet etter ett og samme prinsipp, for eksempel emneordnet etter arkivnøkkel, kronologisk etter dato, alfabetisk eller stigende etter gårds- og bruksnummer. En arkivserie kan også ha et særskilt innhold, eller et spesielt format, som gjør det nødvendig å skille den fra annet arkivmateriale. Alle de ulike arkivdelene i kommunen er beskrevet som egne arkivserier. I tillegg er alle kommunens møtebøker, kopibøker, postjournaler mv . omtalt i egne arkivserier. Aktuelle elektroniske systemer er koblet opp mot de ulike arkivseriene.

Laster...