Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og instrukser

Arkivforskriften presiserer at: "Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23". Rådmannen (administrasjonssjefen) har delegert ansvar for å lede det daglige arkivarbeidet til arkivleder. Det daglige arkivarbeidet utføres av arkivmedarbeidere i sentralarkivet og avdelingsarkivarer i forhold til arkiver på kommunens øvrige avdelinger.

Laster...