Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Kvitsøy kommune

Politisk organisering

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har 15 medlemmer, med ordfører som leder. Kommunens formannskap består av 7 folkevalgte. Formannskapet fungerer som valgstyre, og er også det faste utvalget for plansaker. I tillegg har kommunen et kontrollutvalg, administrasjonsutvalg og fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne samt ungdomsråd. Kontrollutvalgets sekretariat er ivaretatt av Rogaland kontrollutvalgssekretariat IKS.

Administrativ organisering

Administrasjonen i Kvitsøy kommune ledes av rådmannen. I rådmannens ledergruppe sitter kommunalsjef for økonomi og administrasjon, kommunalsjef for organisasjon og samfunn, leder for skole, leder for barnehage og kommunalleder for helse, velferd og omsorg.

[210801-organisasjonskart-kvitsoy---final.pdf 192,82 kB]

Laster...