Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Kvitsøy kommune

Politisk organisering

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har 15 medlemmer, med ordfører som leder. Kommunens formannskap består av 7 folkevalgte. Administrasjonsutvalget består av 3 folkevalgte og 2 hovedtillitsvalgte. Formannskapet er også det faste utvalget for plan- og byggesaker. I tillegg har kommunen et ungdomsråd og fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Kontrollutvalgets sekretariat er ivaretatt av Rogaland kontrollutvalgssekretariat IKS.

Administrativ organisering

Administrasjonen i Kvitsøy kommune ledes av rådmannen. I rådmannens ledergruppe sitter kommunalleder for forvaltning og kultur (ass. rådmann), sjef for plan og utvikling, rektor/skolefaglig ansvarlig, helse- og omsorgsleder, barnehagestyrer/barnehagefaglig ansvarlig, teknisk sjef og økonomisjef.

Laster...