Arkivoversikt Kvitsøy kommune

  Utskriftsvennlig versjon

Oversikten under viser hvordan kommunens ulike arkivdeler er sortert, eller hvilke ordningssystemer de er organisert etter. Klikk på aktive lenker for å komme videre til nærmere beskrivelse av den enkelte arkivdel.

Arkivdel

Ordningssystem

Fysisk plassering

Saksarkiv

K-koder 2016-2019

Kommunehus, 1. etg

Personalarkiv

Alfabetisk på etternavn

Kommunehus, 1. etg

Gårds/bruks arkiv

Gårds/bruks nr

Kommunehus, 2. etg

Planarkiv

Plan ID

Kommunehus, 2. etg

Matrikkelbrev

 

Kommunehus, 2. etg

Skjøter

 

Kommunehus, 2. etg

Egenerklæring konsesjon

 

Kommunehus, 2. etg

Elevarkiv skole

Årskull, alfabetisk på etternavn

Skolen, sekretærkontor

Arkiv barn i barnehagen

Alfabetisk på etternavn

Barnehagen, styrerkontor

Pasientjournal sykehjem

Alfabetisk på etternavn

Sykehjem, kontor leder

Pasientjournal legekontor

Alfabetisk på etternavn

Legekontor, sekretærkontor

Helsekort

Alfabetisk på etternavn

Kontor helsestasjon

Klientarkiv psykisk helse

Alfabetisk på etternavn

Kommunehus, 2. etg

Arkiv for interkommunale samarbeid

Se nærmere for hver arkivserie