Utskriftsvennlig versjon

Kvitsøy kommune

Politisk organisering

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har 15 medlemmer, med ordfører som leder. Kommunens formannskap består av 7 folkevalgte, og er kommunens administrasjonsutvalg. Formannskapet fungerer som klagenemnd, valgstyre og partssammensatt utvalg. Formannskapet er også det faste utvalget for plansaker. I tillegg har kommunen et kontrollutvalg og fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Kontrollutvalgets sekretariat er ivaretatt av Rogaland kontrollutvalgssekretariat IKS.

Administrativ organisering

Administrasjonen i Kvitsøy kommune ledes av rådmannen. I rådmannens ledergruppe sitter kommunalleder for forvaltning og kultur (ass. rådmann), sjef for plan og utvikling, rektor, helse- og omsorgsleder, barnehagestyrer, teknisk sjef og økonomisjef.

Laster...