Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Kvitsøy kommune

Vippefyr 640x400

Ydstebøhavn, gjestebrygga 630X400

bunkers_kanoninnstilling 630x400

FORMÅL OG ANSVAR

Formålet med arkivplanen til Kvitsøy kommune
Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Kvitsøy kommune, og arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Kvitsøy kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivansvar i Kvitsøy kommune
Rådmannen sitter med det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1). Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal inngå som en del av kommunens årsplan.

Som administrasjonssjef i Kvitsøy kommune oppfordrer jeg alle ledere og øvrige aktuelle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Kvitsøy kommune 06.01.2020

Vegard Thise
rådmann